Group of Trading and Transport-Official representative of METALSISTEM
 
English
Български
Начало
Начало
За Металсистем
Продукти
Често задавани въпроси
Реализирани проекти
Услуги
Слакдови наличности
Контакти


















Начало || Продукти
Стелажни Системи
Леки стелажни системи (Леки Стелажи)
Стелажни модули за оборудване на складове обслужвани ръчно.
Палетни стелажни системи (Палетни Стелажи)
Стелажни модули за оборудване на складове обслужвани механизирано.
Конзолни стелажни системи (Конзолни Стелажи)
Модули за складиране на дългомерен материал – ръчно или механизирано.
Етажни конструкции (Меацнин)
Леки или палетни стелажни модули оформени на едно или повече нива с обслужващи пътеки или площадки тип мецанин.
Мобилни стелажни системи (Мобилни Drive-in Стелажи)
Леки или палетни стелажни модули поставени върху колела движещи се по релси.
Обзорна брошура In Space and Time за предлаганите от Metalsistem стелажни системи     Брошура Аксесоари от полипропилен     Оранжерия    
Създадено от BIAnet  www.metalsistem.com