Group of Trading and Transport-Official representative of METALSISTEM
 
English
���������
������
������
�� �����������
��������
����� �������� �������
����������� �������
������
�������� ����������
��������


|| Стелажната система UNIRACK || UNIRACK
UNIRACK
Стелажната система UNIRACK е проектирана и създадена, за да задоволяволи нуждите при складиране на леки и среднотежки товари. Тя е особено подходяща за направата на едно-, дву- и дори триредни конструкции, с максимална височина до 8 метра и натоварване на рамката до 4800 кг. (при версията US-R).

Рамките представляват болтови конструкции, за които са използвани високоякостни съединителни болтове, с вътрешен шестограм, умело прикрити във вертикалния профил, осигурявайки бърз и лесен монтаж, без да е не-обходимо използването на специализирана техника.

Четирите различни модела на серията UNIRACK са взаимозаменяеми. Гредите се сглобяват от вътрешната страна на вертикалния профил посредством куки, оформени в колоните.

USP е отделна UNIRACK серия. Тя се използва единствено за по-малки товари. При нея плътните рафтове H30 се монтират към вертикалния профил посредством четири носещи скоби

Разнообразието на системата позволява лесна употреба на разделители, модулни контейнери, чекмеджета и богата гама от други уникални аксесоари за разделяне съхранението на дребни резервни части.

Доставката и монтажът, дори при осъществяването на големи проекти, са бързо изпълними. Това е възможно благодарение на високата производителност, съчетана с обширна дистрибуторска мрежа по целия свят, изключително лесно асемблиране и много кратки срокове за изграждане.

Серията UNIRACK е одобрена от TUV PRODUCT SERVICE и е намерила приложение в множество инсталации по целия свят.


Листовка UniRack     Брошура UniRack    
       
       
       
      ������
SkYSoftBG BIAnet  www.metalsistem.com